Carta a l’Església Arxidiocesana de Barcelona

† Juan José Omella Omella

Benvolguts germans i germanes: un any més, en aquest Dia de l’Església Diocesana, us vull fer partícips de l’esforç que fem entre tots per mirar de fer real i creïble el principi de solidaritat i estimació entre tota la comunitat arxidiocesana.

Versión en castellano

Una comunitat cristiana que viu de la Paraula de Déu i de la força dels sagraments, particularment de l’eucaristia, necessàriament ha de donar un testimoni autèntic dels valors evangèlics. Per això, l’Església de Barcelona, a fi de dur a terme l’acció evangelitzadora que té encomanada, necessita tenir uns ingressos estables.

Un dels signes d’aquesta comunió, que fa que tots siguem i ens sentim una gran família diocesana, és el Fons Comú Diocesà. Amb l’esforç de totes les parròquies podem arribar a aquells que més ho necessiten. I aquest és certament un bon element de cohesió entre totes les parròquies. Al Fons Comú Diocesà, les parròquies hi aporten diners segons la seva capacitat i en reben segons la seva necessitat.

A més a més, la col·lecta de Germanor permet que els fidels, una vegada l’any, fem una aportació econòmica extraordinària per reforçar l’acció de l’Església arxidiocesana. Aquest gest de solidaritat fa que la nostra tasca sigui realment eficaç. En aquest llibret podreu veure amb detall què rebem i a què destinem tot allò que aportem.

Gràcies per la vostra solidaritat i generositat amb les vostres parròquies i amb l’arxidiòcesi.

Artículos Destacados