Amb tu, som una gran família

† Jaume Pujol Balcells

Molt estimats en Crist: un any més em dirigeixo a tots vosaltres en aquest mes de novembre en què l’Església celebra la Jornada de Germanor, el Dia de l’Església Diocesana, per a demanar-vos la vostra ajuda.

És fàcil adonar-se que una diòcesi té moltes necessitats per a complir la seva comesa, que és especialment evangelitzar, celebrar els sagraments, atendre els més pobres i necessitats, tenir cura del patrimoni. També cuidar les persones que serveixen, especialment els preveres, i vetllar per les seves estructures i institucions: cúria, seminari, parròquies, col·legis i centres de formació, etc.

Versión en castellano

L’Església és una germandat i en ella tots som coresponsables. El primer gest de coresponsabilitat que es demana a tots els cristians és posar la X a la casella corresponent a l’Església catòlica en la declaració de l’IRPF, però no és suficient: tots els creients hem de fer un pas més en el nostre compromís amb l’Església per a aconseguir l’autofinançament de la diòcesi, cosa que només és possible per mitjà del compromís fidel i periòdic.

Però també, en un món cada vegada més secularitzat, més indiferent i més allunyat de Déu, és absolutament necessari evangelitzar. Això significa senzillament que tots ens hem de proposar viure evangèlicament, per a donar testimoniatge amb la nostra vida als qui encara no creuen, que també són germans nostres.

I també que cal ajudar i donar suport a totes les obres evangelitzadores i assistencials que l’Església manté, perquè també els qui són lluny són germans nostres. Amb aquestes línies us demano que prengueu consciència de la vostra responsabilitat en el sosteniment de l’Església. És responsabilitat de tots i ens afecta a tots. Us dono per anticipat les gràcies per la vostra col·laboració generosa.

Rebeu, amb tot el meu afecte, la meva benedicció.

Artículos Destacados