Amb tu, som una gran família

† Jaume Pujol Balcells

Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

En aquesta Jornada de Germanor us demano dues coses: pregueu perquè sapiguem administrar adequadament els recursos econòmics, ajudeu en la col·lecta d’aquests dies amb generositat segons les possibilitats de cada un.

Versión en castellano

Molt estimats en Crist Jesús: el diumenge 12 de novembre se celebra la Jornada de Germanor, que s’anomena també Dia de l’Església Diocesana. És una Jornada que es repeteix cada any per demanar als fidels de la nostra arxidiòcesi l’ajuda econòmica per al seu sosteniment.

Segurament alguna vegada us haureu preguntat: quins són els ingressos que té la nostra Església diocesana de Tarragona? Les fonts de finançament de la nostra arxidiòcesi són fonamentalment quatre: vosaltres, els fidels, que amb les vostres aportacions cobriu una part fonamental del pressupost anual; les aportacions de les parròquies al fons comú diocesà; els diners que ens arriben de la Conferència Episcopal Espanyola, fruit de la X que es posa en la Declaració de la renda (i que si no es posa, aquests diners queden a disposició de l’Estat per als fins que determini); i en quart lloc el producte de les rendes queprodueixen els béns que són propietat de l’Església diocesana: us puc assegurar que no són gaires, aquests béns i que rendeixen pocs ingressos a l’any.

També arriba de tant en tant alguna herència, poquíssimes des que sóc el vostre arquebisbe, i algunes subvencions, també poques. I aquí s’acaben els ingressos.

I les despeses? Són moltes. Començant per pagar cada mes als sacerdots que estan al vostre servei complet, amb total generositat i entrega. És un sou base de poc més de 850 euros. Després cal ajudar a pagar els deutes contrets –els crèdits / préstecs– per les obres realitzades a les parròquies i que elles no poden pagar totalment; també s’han d’eixugar els crèdits per les obres realitzades per l’Arquebisbat, que són especialment les realitzades a la Catedral, al Centre Tarraconense El Seminari, al Palau Arquebisbal, a l’Escola Joan XXIII, a la nova església de Bonavista, etc.

I després cal mantenir les delegacions i secretariats, que són els instruments apostòlics que té la nostra arxidiòcesi i que no acostumen a tenir ingressos per a finançar els seus pressupostos. Us assenyalo les entitats més importants de la nostra arxidiòcesi: la residència sacerdotal, els seminaristes del Seminari Major Interdiocesà, els museus –el diocesà i el bíblic–, l’Institut de Ciències Religioses, el personal de la cúria diocesana. No puc deixar d’esmentar Càritas, que en tota la seva organització –diocesana, arxiprestal i parroquial– atén les necessitats dels més pobres. Des de l’arxidiòcesi s’ajuda a través de les col·lectes extraordinàries per a aquestes finalitats. I també hem de comptar el que aporta l’arxidiòcesi a la Santa Seu, al Papa, així com a mantenir la Conferència Episcopal Tarraconense i l’ajuda a la Conferència Episcopal Espanyola.

En aquesta Jornada de Germanor us demano dues coses: pregueu perquè sapiguem administrar adequadament els recursos econòmics, ajudeu en la col·lecta d’aquests dies amb generositat segons les possibilitats de cada un i no us cregueu els que diuen que l’Església és rica, que té molts béns, perquè no és veritat. Els sacerdots viuen sòbriament i us puc assegurar que el que es gasta es mira amb lupa.

Us demano als fidels que llegiu aquestes línies que sigueu generosos en el sosteniment de la nostra Església diocesana de Tarragona, i us dono per anticipat les gràcies.

Rebeu, amb tot el meu afecte, la meva benedicció.

Artículos Destacados