Gràcies per tant 

† Lluís Suñer i Roca

Un any més, celebrem la Jornada de l’Església Diocesana,  la diada de Germanor. És un bon moment per, sobretot,  donar gràcies. Cal donar gràcies a totes les persones  que, amb la seva pregària, el seu temps, les seves qualitats i  el seu suport econòmic, fan de l’Església una llar per a tothom. Especialment, doncs, donem gràcies a la multitud de cristians  compromesos, a la nostra diòcesi, amb les seves comunitats,  amb tots els germans, i amb un servei fratern a tota la societat.  No són moments fàcils, però precisament per això l’Església  ha de seguir anunciant, amb més força i valentia encara, el  missatge de la Bona Nova arreu.

 «Gràcies per tant». Aquest és el lema de la campanya d’en guany en aquesta jornada. És una actitud d’agraïment –a vol tes, ben revolucionària– que ens porta a reconèixer l’esforç de  totes les persones que donen vida als centenars de parròquies,  comunitats, delegacions, moviments i grups de la nostra diò cesi de Girona, i que fan de la seva generositat, col·laboració  i voluntariat un acte d’entrega als germans, especialment als  qui més ho necessiten. Són tantes les generacions que ens han  permès arribar fins aquí... Són tantes les persones que desin teressadament han posat el seu gra de sorra per fer d’aquest  món un lloc més digne... 

Som una família, i certament estem cridats a la corresponsa bilitat. Això implica, també, l’àmbit econòmic. Perquè sovint  no som prou conscients que per mantenir tota la gran tasca  que duem a terme com a Església són necessaris molts recur sos econòmics. Les coses no funcionen soles. És per aquest  motiu que, en ocasió de la diada de Germanor, fem un acte de transparència i fem públiques les nostres dades diocesanes  –l’activitat celebrativa, pastoral, evangelitzadora, educativa,  caritativa i assistencial–, i també la manera com ho fem pos sible econòmicament. Tot plegat, amb la voluntat de posar de  relleu la importància de les col·lectes i donatius i, també, la de  la creueta de l’Església a la Declaració de la Renda. 

Només amb un esforç conjunt podrem seguir oferint als nos tres germans l’anunci de l’Evangeli i contribuir, alhora, al sos teniment de la vida cristiana a la nostra diòcesi. 

És per tot això que us diem: «Gràcies per tant».

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Artículos Destacados