Amb tu, som una gran família 

† Francesc Pardo i Artigas

Sí: amb tu, que ofereixes el teu temps i qualitats; amb tu, que normalment col·labores econòmicament en el seu sosteniment; amb tu, que amb els teus donatius ens ajudes; amb tu... formem la gran família de Jesús, l’Església. Vivim i ens esforcem per esdevenir una família acollidora, que ofereix la Bona Notícia de la Salvació amb Jesús, i volem servir tothom amb misericòrdia i justícia.

Sí: amb tu, que ofereixes el teu temps i qualitats; amb tu, que normalment col·labores econòmicament en el seu sosteniment; amb tu, que amb els teus donatius ens ajudes; amb tu... formem la gran família de Jesús, l’Església. Vivim i ens esforcem per esdevenir una família acollidora, que ofereix la Bona Notícia de la Salvació amb Jesús, i volem servir tothom amb misericòrdia i justícia.

Certament que comptem amb la força de l’Esperit, la presència permanent del Senyor, però sense les persones, els cristians, sense tu, res d’això seria possible.

Sense vosaltres, cristians, germans i germanes en primer lloc, no hi hauria família de Jesús en aquest territori. Sense el vostre afecte i la vostra responsabilitat no podríem exercir la nostra missió. Moltes gràcies!

Tanmateix, sense la col·laboració de tots aquells que, potser sense sentir-se identificats del tot amb l’Església, reconeixen les nostres aportacions en la seva vida i en la societat, tindríem més difícil la nostra tasca. A ells, també, moltes gràcies!

En aquesta Jornada recordem que, a més de les aportacions personals, com qualsevol institució tenim necessitat de béns materials i de diners per dur a terme les múltiples activitats a favor dels infants, dels joves i dels adults; per al sosteniment dels preveres; per als qui treballen a ple temps al servei del bisbat; pel manteniment i restauració de tants edificis de culte i d’activitats pastorals que les generacions ens han deixat a cada poble, vila i ciutat. La majoria són béns culturals nacionals o locals, i amb l’ajuda de les administracions cal tenir-ne cura. Són, alhora, tresor patrimonial dels nostres pobles, ciutats i de tot el país.

Des de fa temps procurem que l’economia diocesana sigui transparent, i molt ben gestionada. Però, alhora, cal que sigui cada cop més «una economia de comunió», perquè l’Església som comunió, i perquè ho sigui existeix el Fons Comú Diocesà i l’anomenada «Operació Germanor».

La comunió exigeix la necessitat de compartir els béns cercant la coresponsabilitat de cada parròquia i institució amb el conjunt de la Diòcesi. Les comunitats amb més recursos assumeixen la responsabilitat de compartir-los amb aquelles amb menys recursos o amb més necessitats, perquè tots tinguem allò necessari per a la missió confiada.

Quan sentim a parlar del Fons Comú Diocesà cal entendre molt bé que és el Fons de Tots, al servei de tota la Diòcesi. És a dir, al servei de la teva comunitat i al teu. Col·laborant amb el Fons Comú contribueixes a fer que siguem més «comunió» i ajudes la teva parròquia, els teus familiars, veïns i ciutadans, i a tu mateix.

Col·laborem-hi amb generositat i alegria!

Artículos Destacados