Somos una gran familia contigo

† Francesc Pardo Artigas

El diumenge dia 12 de novembre celebrem el Dia de l’Església Diocesana. És una bona ocasió per ser agraïts, per reflexionar i per manifestar la nostra generositat.

El diumenge dia 12 de novembre celebrem el Dia de l’Església Diocesana. És una bona ocasió per ser agraïts, per reflexionar i per manifestar la nostra generositat.

Agraïment: Sí, cal donar gràcies a tots els qui formem la família de l’Església de Girona d’una manera conscient i activa. Podem continuar la missió encomanada, que ens ve de Jesús, gràcies als compromisos i als serveis de molts de vosaltres. Tanmateix, també cal valorar i agrair la col·laboració econòmica que fa possible el nostre sosteniment.

Certament que amb tu formem una gran família, que ens esforcem per esdevenir una família acollidora que ofereix Jesús i el seu Evangeli, la Bona Notícia que salva i aixeca les persones; i que volem tenir les portes ben obertes per a tothom.

Comptem amb la força de l’Esperit i la presència permanent del Senyor, però sense les persones, sense els cristians, sense tu, no podríem ser aquesta gran família de Jesús en el nostre territori de Girona.

Tanmateix, cal agrair la col·laboració de tots aquells que, potser sense sentir-se identi cats del tot amb la comunitat, col·laboren amb les seves aportacions a la nostra missió. Valoren el que significa l’Església i la seva activitat per a la vida de les persones i dels pobles. Reconeixen que la missió de l’Església afavoreix la vida personal, social i cultural amb les actituds de fraternitat, de solidaritat, d’acolliment dels més febles, d’oferiment de sentit, d’acompanyament, d’iniciatives culturals i de manteniment del patrimoni.

Recordo en aquests moments la convicció del mateix Jesús: «Tothom qui doni un vas d’aigua fresca a un d’aquests petits només perquè és el meu deixeble, us ho dic amb tota veritat, no quedarà sense recompensa».

Refexió: Estem molt acostumats a la presència i a l’acció de l’Església, de les parròquies, en els nostres pobles, viles i ciutats. Això manifesta que l’Església s’ha convertit en un veí més, que ja hi comptem d’una manera més habitual o quan es necessita.

Però aquest bon veïnatge i disponibilitat per acollir exigeix disposar de recursos materials i de diners: per acollir els infants, els joves i adults; per estar al costat dels malalts; per ajudar els qui més sofreixen la manca de recursos materials i poden quedar marginats; per al sosteniment dels preveres, per al manteniment i restauració de tants edi cis de culte i d’activitats –la majoria, béns culturals– necessitem de la generositat de tots.

Som conscients que la vostra generositat ens exigeix que l’economia diocesana sigui una «economia de comunió», ben gestionada i transparent.

La comunió exigeix la necessitat de compartir els béns cercant la corresponsabilitat de cada parròquia i institució amb el conjunt de la Diòcesi. Les comunitats amb més recursos assumeixen la responsabilitat de compartir-los amb aquelles amb menys recursos o amb més necessitats, perquè tots tinguem allò necessari.

Generositat: L’amor i la valoració de l’Església diocesana, el que som i el que fem, ens demana contribuir econòmicament al seu sosteniment.

La teva generositat es transformarà en «una riquesa» que farà molt de bé a tu mateix, a tota l’Església i a tothom.

Artículos Destacados