Amb tu, som una gran família

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

Que aquestes línies serveixin per agrair el vostre afecte per la diòcesi, la vostra entusiasta col·laboració i les vostres oracions. 

Versión en castellano

Per celebrar un cop més la gran “Dia de l’Església Diocesana - Germanor” us presentem el mateix lema que es va utilitzar l’any passat Amb tu, som una gran família. Em sembla que és una bona opció perquè fa adonar-nos un cop més que els cristians formem una família i, com a tal, tracta de buscar solucions als problemes diversos que la vida diària li planteja, projecta amb alegria el seu futur mirant no només al seu entorn més íntim sinó també l’espai exterior i viu el present amb la immensa ajuda que li proporcionen els altres membres.

Tots recordeu que en l’última Assemblea Diocesana es va parlar molt de les nostres comunitats i es demanava amb insistència l’aplicació a la vida ordinària d’unes virtuts molt pròpies de la família. Ens exigíem, que els comportaments i les paraules dels cristians fossin molt semblants als d’una família que estima, que respecta i que dialoga. Els desitjos de tots els participants a l’Assemblea se centraven en aconseguir que l’Església fos percebuda per la societat actual com la família dels fills de Déu que sap expressar la tendresa de Jesucrist en les relacions interpersonals i vol servir amb autenticitat evangèlica a qui ho sol·liciti començant pels més necessitats.

Aquesta jornada té la mirada posada en l’església diocesana formada per tots nosaltres. És aquest un nivell diferent del parroquial on molts de vosaltres us identifiqueu amb més rapidesa amb els problemes que sorgeixen i aporteu la vostra col·laboració de manera immediata, tant material com espiritualment. Aquesta jornada tampoc tracta de l’Església universal de la qual en formem part simultàniament i a la qual ens sentim fortament vinculats, per l’acció de  l’Esperit Sant i per la realitat tan atractiva que manifesta el Papa i la resta de membres (diòcesi, congregacions religioses, associacions de fidels) quan es preocupen de les enormes necessitats del nostre món.

Totes les altres diòcesis celebren aquesta mateixa jornada i l’objectiu és el mateix: cohesionar millor la seva comunitat en la pregària, en la celebració i en el compartir. Encara que per aquesta reflexió un sol dia té les seves limitacions, és una bona oportunitat per intentar millorar les nostres relacions diocesanes ajudant en les necessitats del proïsme i rebent una adequada informació de tot allò que es fa. En aquest folletó trobareu moltes dades, xifres i activitats de l’any 2016 que fan referència únicament a la nostra diòcesi de Lleida. A alguns els sorprendrà la gran quantitat d’accions realitzades; a altres els semblarà curt el nombre i voldrien arribar a nivells més alts d’atenció. Aquest és el nostre repte: aconseguir que augmenti el percentatge dels col·laboradors i presentar una comunitat més acollidora, fraterna i missionera. Es fa tot això amb transparència i amb fidelitat a les dades i al servei que té encomanat.

Que aquestes línies serveixin per agrair el vostre afecte per la diòcesi, la vostra entusiasta col·laboració i les vostres oracions. Aquesta mateixa gratitud s’amplia cap a tots aquells que, amb independència del grau d’assentiment religiós, ens ajuden perquè confien en la feina ben feta de l’Església en general i de la diòcesi en particular. Els uns i els altres aporten els seus respectius donatius perquè les accions projectades arribin al major nombre de persones que ho necessiten.

Artículos Destacados