Som la gran família de Déu

Sebastià Taltavull Anglada

Administrador apostòlic

Un any més, celebram el Dia de l’Església Diocesana, que pretén enfortir el sentiment de pertinença a aquesta diòcesi de Mallorca. Davant d’aquesta realitat, és fàcil fer memòria d’una gran història que ha configurat la vida dels nostres pobles i parròquies, que ha arribat més lluny de la nostra mar per servir als altres i promoure la vida en totes les seves dimensions en altres països llunyans. 

Un any més, celebram el Dia de l’Església Diocesana, que pretén enfortir el sentiment de pertinença a aquesta diòcesi de Mallorca. Davant d’aquesta realitat, és fàcil fer memòria d’una gran història que ha configurat la vida dels nostres pobles i parròquies, que ha arribat més lluny de la nostra mar per servir als altres i promoure la vida en totes les seves dimensions en altres països llunyans. O també ens ha portat a reconèixer com el Senyor planta la llavor del seu amor en tants cristians que en la seva família, en el seu treball professional o la seva responsabilitat ciutadana fan present els valors de l’Evangeli.

Som una gran família, cert, però aquesta només serà si cada un de nosaltres la sentim com a pròpia. Per aquest motiu el lema d’aquesta campanya té aquest punt concret: “Som una gran família, amb tu”. Moltes vegades creim que els problemes se solucionen amb grans decisions per part dels qui tenen una gran responsabilitat en l’Església. I és veritat que això té un gran valor. Però res d’això no serà possible sense l’aportació de cada un. Ja podem fer les millors lleis del món, que si nosaltres no les fem pròpies i les realitzam, es quedaran en paraules. Ser Església és una feina de tots, no simplement del bisbe o dels sacerdots. I cadascú té la seva aportació original: Unes vegades més visible; altres, més discreta.

En el Dia de l’Església Diocesana tots estam cridats a fer un gest que manifesti que pertanyem a aquesta gran família que és la diòcesi i que es realitza aquí. Certament, la nostra aportació econòmica és necessària, perquè fa possible el desenvolupament de la missió, però sobretot la convicció interior que només podem ser cristians en Església, en comunió amb altres, en un camí compartit, en un esforç comú, en el qual els uns als altres ens sostenim i ajudam. I tots anam darrere de Jesús.

Artículos Destacados