Amb tu, som una gran família

† Enrique Benavent Vidal

Tots formem part de l’Església universal per mitjà del Poble de Déu que viu en una Església particular, en el nostre cas en l’Església diocesana de Tortosa. En ella hem rebut el baptisme que ens fa Fills de Déu, celebrem els sagraments rebent l’aliment de Vida Eterna en la Paraula i l’Eucaristia, especialment, i vivim la caritat en el servei als germans, d’una manera particular en els més necessitats.

Versión en castellano

El 13 de novembre celebrem la Jornada de “Germanor”. Aquesta jornada anual pretén ser una contribució a enfortir i envigorir el nostre sentiment de pertinença a l’Església diocesana. Tots formem part de l’Església universal per mitjà del Poble de Déu que viu en una Església particular, en el nostre cas en l’Església diocesana de Tortosa. En ella hem rebut el baptisme que ens fa Fills de Déu, celebrem els sagraments rebent l’aliment de Vida Eterna en la Paraula i l’Eucaristia, especialment, i vivim la caritat en el servei als germans, d’una manera particular en els més necessitats.

Però aquest servei eclesial, aquests dons que rebem de l’anunci de l’Evangeli, suposen la implicació de tots els creients, de tots els batejats, en el sentit de formar part de la família dels Fills de Déu i de la necessitat que el Senyor vol tenir de nosaltres per poder transmetre la Bona Nova a tothom.

El ser i sentir-se comunitat cristiana porta a la participació, a la col·laboració, a interessar-se per l’Església diocesana. I aquí estan les diferents formes de sostenir i fomentar la vida eclesial: la pregària, la catequesi, la litúrgia, Càritas... i la col·laboració econòmica.

Tots els creients participem, en la mida de les nostres possibilitats i d’acord amb les nostres qualitats, en la vida de l’Església. Com a bisbe de la diòcesi de Tortosa agraeixo tot el que feu: pregària, ajudar en la litúrgia de la parròquia, la catequesi, els grups, càritas, l’economia i tants d’altres serveis que presteu d’una manera silenciosa. Però també us animo a seguir en aquestes tasques que fan possible que l’Església pugui continuar duent a terme la missió que li va confiar Jesús.

Que el sí que proclamem personalment i comunitària cada diumenge en la celebració de la missa, ens dugui a viure en l’església com autèntica família que s’implica, es preocupa i col·labora.

Amb la meua benedicció i afecte.

Artículos Destacados