Amb tu, som una gran família

† Enrique Benavent Vidal

Amb el lema «Som una gran família amb tu» ens torna a aplegar un any més, enguany el 12 de novembre, la Jornada de Germanor. Una diada important per a conscienciar tots els membres de la diòcesi de Tortosa a adonar-nos que per mitjà la nostra Església diocesana, de la que formem part, ens arriba tot el bé que rebem de l’Església: la Paraula, els sagraments, la formació, la caritat, la comunió...

Versión en castellano

Amb el lema «Som una gran família amb tu» ens torna a aplegar un any més, enguany el 12 de novembre, la Jornada de Germanor. Una diada important per a conscienciar tots els membres de la diòcesi de Tortosa a adonar-nos que per mitjà la nostra Església diocesana, de la que formem part, ens arriba tot el bé que rebem de l’Església: la Paraula, els sagraments, la formació, la caritat, la comunió...

És una jornada que ens invita a prendre consciència i una bona ocasió perquè cadascú ens preguntem: què signi ca per a mi l’Església? Què representa per a mi la comunitat diocesana a la que pertanyo i per la que m’arriben els sagraments de Vida i la Paraula que transforma? Què comporta en la meva vida, quin compromís naix en mi per ajudar i sostenir aquesta Església?

Amb la meua benedicció i afecte.

En imatge de sant Ireneu de Lió, a finals del segle II, l’església és l’escala per la que arribem al Cel. En ella és el Crist el qui predica; el qui celebra els sagraments; el qui ajuda els necessitats; el qui es fa solidari de “La joia i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels homes contemporanis”.

Però aquest Crist, viu i present en l’Església, i d’una manera molt concre- ta en l’Església diocesana, ha volgut necessitar de la nostra col·laboració lliure i generosa per continuar predicant la misericòrdia del nostre Pare Déu; per continuar donant la salvació que ens ha aconseguit en la seva mort en creu i en la seva resurrecció; per continuar fent-se viu i present per la força de l’Esperit Sant que habita en els cors dels qui creuen i els transforma en fills.

Sí, la Jornada de l’Església Diocesana és una ocasió perquè cadascú s’ado- ni de la importància i necessitat de l’Església, i perquè responent amb cor agraït als dons que rep per mitjà d’ella, es comprometi a continuar col·laborant en el servei eclesial perquè es pugue seguir realitzant en la terra la missió encomanada per Crist als apòstols: «aneu per tot el món i anuncieu l’Evangeli» (Mc 16,15).

I de tots els compromisos que ja esteu realitzant a favor de la diòcesi, avui destaquem un: el seu sosteniment econòmic. El servei de la Paraula, dels sagraments i de la caritat requereix mitjans humans i tècnics per arribar a les generacions actuals amb les formes adequades i, així, poder complir l’encàrrec rebut. Tot això suposa un esforç logístic, estructural i econòmic per part de l’Església diocesana.

Per a recordar i remarcar aquestes necessitats econòmiques que possibi- liten la missió eclesial es convoca a nivell de tot l’estat aquesta Jornada de Germanor. El sosteniment del clergat; el manteniment dels temples parroquials; l’adequació d’espais per a catequesi i trobades; la conservació i habilitació de les cases abadies; la restauració i promoció del patrimoni artístic i litúrgic dels nostres pobles –fins i tot en els més petits hi ha obres extraordinàries nascudes de la fe i per a la fe–; i la resposta a tantes necessitats, gràcies a la generositat de tants creients i també d’altres que, veient la tasca de l’Església, no dubten en fer les seves aportacions.

Gràcies a tots per la vostra generositat! Que la benedicció del nostre Déu sostingui i ajudi les vostre vides per al bé i el servei de la nostra societat.

Artículos Destacados