Amb tu, som una gran família

† Joan-Enric Vives Sicília

Una comunitat cristiana acollidora dels compromisos que es desprenen de l’Evangeli de Jesús ha de tenir, en la fraternitat i en la compartició, un dels seus signes distintius. Som germans d’una mateixa família i el que és d’un, ha de repercutir en els altres. Per això la Jornada de “Germanor” amb la informació que rebem dels comptes de les comunitats i de la Diòcesi és un moment important per a la vivència de la nostra fraternitat eclesial. L’Església és una família de famílies, i cada batejat en forma part, sempre se’l té present. Necessitem el recolzament, també econòmic, de tots, cadascú segons les seves possibilitats. Demostrarem que estimem la comunitat, si la sostenim amb els nostres esforços i compromisos, i també amb els nostres béns. D’aquí que sigui encertat el lema per a la Jornada de Germanor 2018: «Som una gran família amb tu!». Sense tu, sense cadascú de nosaltres, li mancaria alguna cosa a la nostra Església.

Versión en castellano.

Una comunitat cristiana acollidora dels compromisos que es desprenen de l’Evangeli de Jesús ha de tenir, en la fraternitat i en la compartició, un dels seus signes distintius. Som germans d’una mateixa família i el que és d’un, ha de repercutir en els altres. Per això la Jornada de “Germanor” amb la informació que rebem dels comptes de les comunitats i de la Diòcesi és un moment important per a la vivència de la nostra fraternitat eclesial. L’Església és una família de famílies, i cada batejat en forma part, sempre se’l té present. Necessitem el recolzament, també econòmic, de tots, cadascú segons les seves possibilitats. Demostrarem que estimem la comunitat, si la sostenim amb els nostres esforços i compromisos, i també amb els nostres béns. D’aquí que sigui encertat el lema per a la Jornada de Germanor 2018: «Som una gran família amb tu!». Sense tu, sense cadascú de nosaltres, li mancaria alguna cosa a la nostra Església.

Hem de poder anunciar la gran veritat de l’amor de Déu, que de forma tan punyent i profunda ens revela el profeta Jeremies quan assegura que Déu diu a cada membre del seu poble: «Et tinc un amor etern: per això continuo estimant-te. Encara et reconstruiré i seràs reconstruït, poble meu» (Jer 31, 3-4). Ho hauríem de sentir dit a cadascun de nosaltres, dins el poble sant de Déu, que és l’Església. I tenim la urgència i el mandat de continuar-ho anunciant nosaltres, de continuar construint, unint, reconciliant, enviant, salvant el poble de Déu que és l’Església. I això depèn de Déu, és clar, però en certa manera també depèn de nosaltres, de tu i de mi. Què faig jo per l’Església? Com l’ajudo? Què li aporto?

La Diada de Germanor és una crida a prendre consciència que entre tots hem de mantenir les estructures eclesials de les Parròquies i la Diòcesi d’Urgell, així com hem de fer front a les necessitats de l’Església universal, perquè responguem a la voluntat missionera de Jesús i a l’acollida comunitària i familiar que volem oferir a tothom, perquè ningú no se senti sol o lluny en l’Església. I això significa acolliment material amb temples i locals cuidats, amb ministres i persones disponibles i justament retribuïts, amb els serveis litúrgics, catequètics, caritatius i formatius planificats, i que responguin a les noves necessitats, i també capacitat de comunicar i d’informar de la vida de les comunitats, afavorint una presència eclesial pública, humil i propera, servidora, però que pugui donar resposta a tothom qui ens demani la raó de l’esperança que tenim (cf. 1 Pe 3,15).

També aquesta Diada de Germanor 2018 és el moment oportú per agrair el treball generós dels equips d’economia de les Parròquies i de la Diòcesi. Gràcies a tots els qui continueu recordant-vos amb els vostres ajuts i donatius de la comunitat cristiana, perquè us la sentiu vostra i perquè us sentiu membres vius del Cos de Crist que és l’Església. Gràcies per sostenir amb la col·lecta de Germanor i les aportacions al Fons Comú Diocesà les necessitats dels sacerdots i altres col·laboradors de la Diòcesi, de les Delegacions i altres activitats i serveis. Gràcies per ajudar la “vostra” Església diocesana d’Urgell, amb la pregària i el suport espiritual, i també amb el suport material, perquè també és necessari. Déu us ho pagui! Ell sempre remunera esplèndidament els seus amics, com proclama Jesús: «Doneu, i Déu us donarà; us abocarà a la falda una bona mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins a vessar. Déu us farà la mesura que vosaltres haureu fet» (Lc 6, 38).

Artículos Destacados