Gràcies! 

† Joan Josep Omella Omella

Benvolguts germans i germanes: analitzant el darrer any només tinc paraules d'agraïment. Venim d'uns temps  convulsos, després d'uns anys de pandèmia i diversos  conflictes socials i econòmics, que no han fet més que aug mentar la incertesa, la soledat, la pobresa i la injustícia. Tot i  així, gràcies per formar part de la família de la fe, que és la  mare Església. 

Gràcies per la vostra pregària. És un pilar fonamental de l’Es glésia. La pregària de cada persona ens dona esperança i ens  encoratja. La pregària és necessària i serà l'ànima de qualsevol  activitat que es faci. Us dono gràcies per la vostra pregària,  discreta i essencial. «Demaneu, i us donaran» (Mt 7, 7a), diu el  Senyor, seguim endavant, sense perdre la fe, per seguir pregant  per aquesta Església que, «o és en sortida, o no és Església», tal  i com ens alerta el papa Francesc. Gràcies per la fe d'aquestes  ànimes que demanen, com els nens al seu pare; ells hi confien  perquè saben que no els fallarà. La pregària ens manté units  pel camí que estem recorrent junts. 

Gràcies pel vostre temps, també pilar a l'Església, que cadas cú dedica a la seva parròquia i a lliurar-se als altres, en la  mesura que pot segons la seva situació. M'agradaria recalcar  aquest regal de gran magnitud, ja que és l'únic recurs no re novable que té la humanitat. Cada minut perdut és un temps  menys de vida, però cada minut lliurat es multiplica en ser  compartit amb el germà. Quant de bé ens fa el temps que  dediquem al servei dels altres! 

Gràcies per les vostres qualitats. Què seria l’Església sense les  qualitats de cadascú? Recordem la paràbola dels talents (Mt 25, 14-30). Ningú no s'escapa de tenir uns dons preciosos  que el Senyor li ha regalat perquè donin fruit. Tenim la missió de descobrir quins dons i qualitats hem rebut. Algunes perso nes tenen una amabilitat natural, d’altres el do de l'alegria o  el de la intel·ligència, i cadascú aporta una mica del que sap  i pot. Gràcies per les vostres mirades, per ser evangelis «en  camí» amb les vostres obres, per ser testimonis al servei de  Déu i dels altres. 

Aprofito aquest escrit, que prologa el resum d'un any d'acti vitat diocesana, per agrair profundament els cors generosos  que, amb el suport econòmic, ajuden a elaborar pressupostos,  millorar la utilització dels recursos i planificar accions. Tots  volem ser una Església diocesana semblant a una gran família  en què cada membre forma part del pilar que sustenta la hu manitat. Gràcies per tant! 

Que Déu us beneeixi i guardi.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Artículos Destacados