CORRESPONSABLES a la vida i missió de l'Església

† Francisco Simón Conesa Ferrer

Benvolguts diocesans: cada any la Jornada de l'Església Diocesana ens recorda alguna cosa fonamental per a la nostra vivència de la fe en Jesucrist: que ningú pot seguir-lo aïllant-se de la resta, que no és possible viure i proclamar la nostra fe si no es compta amb els altres creients, amb els quals formam una família. Necessitam els altres per proclamar, celebrar i viure la nostra fe i per dur a terme la missió que Jesucrist ens va encomanar. D'altra banda, és encoratjador sentir al nostre costat a altres creients que s'esforcen com nosaltres per viure en fidelitat a la paraula i persona de Jesucrist.

Aquesta família de deixebles no existeix en abstracte, sinó que es concreta en les diferents esglésies particulars o diòcesis que estan establertes en cada lloc del món i que són regides pels bisbes, com a successors dels apòstols. La seva missió principal és ser signe i instrument de la presència de Crist en aquell lloc. Aquesta és la missió que té la nostra Església de Menorca. Ella és presència i realització de l'Església de Crist a la nostra illa i existeix per anunciar el seu nom a tots els seus habitants.

Aquesta tasca correspon a tots els cristians. De la mateixa manera que una família no funciona si els seus membres no col·laboren, tampoc l'Església pot dur a terme la seva missió si els cristians són només membres passius de la mateixa i no col·laboren activament en la seva vida. «Som una gran família amb tu», diu el lema d'aquesta Jornada. Per ser una gran família es precís que cada cristià es senti coresponsable en la vida i missió de l'Església.

És cert que s'ha avançat molt en aquest sentit i que cada vegada és major la consciència que la vida de l'Església és missió de tots. Però també és cert que queda molt per fer. Necessitam créixer en la comunió, creant espais i àmbits que facilitin la seva vivència. I necessitam créixer en la implicació de tots, sobretot dels laics, en la vida de l'Església.

La nostra Diòcesi de Menorca vol avançar en aquesta direcció. Els objectius del nostre pla de pastoral, la participació en el Congrés de Laics, les iniciatives de formació i molts altres mitjans que hem posat en marxa, tenen la finalitat de fer-nos créixer com a família que viu la comunió per ser missionera. Comptam amb tots vosaltres per seguir caminant en aquesta direcció.

Però no podem oblidar que el vertader protagonista de tota aquesta acció és l'Esperit Sant. Ell és qui crea la comunió entre nosaltres i ens posa en comunió amb Déu i Ell és el vertader protagonista de la missió. Per això, per créixer en la coresponsabilitat és indispensable la pregària a l'Esperit de Déu.

En aquest Dia de l'Església Diocesana us convit, per tant, a resar amb mi i demanar que l'Esperit acompanyi a la nostra Església, inspiri els seus projectes i enforteixi les seves iniciatives, perquè aquesta Església de Menorca pugui realitzar la missió que Jesús li ha encomanat: «la dolça i confortadora missió d'evangelitzar», en expressió de Sant Pau VI.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Artículos Destacados