Sense tu no hi ha present. AMB TU hi ha futur.

† Josep Àngel Saiz Meneses

Versión en castellano

Benvolguts/des: tots nosaltres formem part de l’Església des del moment que vàrem rebre el baptisme. A l’Església, a cada una de les nostres parròquies i comunitats, hem crescut en la fe que rebérem en el baptisme quan els pares ens portaren a l’Església. A les nostres comunitats ens hi sentim com a casa, formant part tots de la mateixa família, de la gran família dels fills de Déu, que cerquen posar en pràctica l’amor de Déu i viure’l en veritat. És per això que encertadament podem dir amb el lema de la campanya de Germanor d’enguany que «Amb tu, som una gran família».

D’aquesta gran família diocesana, present a les 121 parròquies del Vallès Oriental i el Vallès Occidental, i també a través de les comunitats religioses, de les escoles, dels moviments i entitats eclesials, voldria enguany compartir amb vosaltres algunes accions pastorals portades a terme d’entre tota l’activitat que es realitza a les parròquies i delegacions, i que esdevenen veritables motius de goig que ens fan viure amb esperança.

L’any passat vaig promulgar un nou pla pastoral diocesà que signi cativament porta per títol «Una Església a l’encontre de la persona», ja que aquest és un dels objectius que ens hem proposat com a família diocesana per aquests propers anys per a treballar coordinadament i orientar les accions diocesanes.

Fruit del treball del curs passat aquest estiu ha tingut lloc la sisena peregrinació diocesana de joves a Santiago de Compostel.la. Hi han participat 310 joves de les parròquies i comunitats de tota la diòcesi. Ha estat una veritable experiència eclesial, de creixement en la fe a través d’una bona convivència entre tots, el bisbe, els preveres i diaques, els catequistes i els joves. Sortir a l’encontre dels joves vol dir propiciar espais de trobada, de celebració i de creixement en el seguiment de Jesucrist. La peregrinació ha esdevingut la punta de llança d’un treball intens realitzat al llarg del curs, que va donant els seu fruits també en la pastoral vocacional.

També ha estat important tot el treball coordinat que es realitza des de Càritas Diocesana i l’acció caritativa a cada parròquia i grup. Enguany s’han engegat un bon nombre de projectes amb caràcter local que ajuden a mobilitzar les persones a favor dels més desfavorits, sortint al seu encontre per tal de ajudar-los a viure la seva dignitat de fills de Déu. La Jornada del Pobre que va tenir lloc al recinte firal de Sabadell aplegà més de mil persones el proppassat mes de novembre en una celebració de l’eucaristia i un àpat de germanor.

Ben segur que podria compartir amb vosaltres més elements que ens fan viure amb esperança la nostra pertinença a l’Església. Aquests són uns exemples que ens han d’ajudar a sentir-nos-en membres i a col.laborar-hi.

Una vegada més doncs agraeixo la vostra col·laboració responsable per tal de mantenir totes les activitats de les parròquies i la diòcesi.

 

Sin ti no hay presente. CONTIGO hay futuro.

† Josep Àngel Saiz Meneses

Versió en català

Todos nosotros formamos parte de la Iglesia desde el momento en que recibimos el bautismo. En la Iglesia, en cada una de nuestras parroquias y comunidades hemos crecido en la fe que recibimos en el bautismo cuando nuestros padres nos llevaron a la Iglesia. En nuestras comunidades nos sentimos como en casa, formando parte todos nosotros de la misma familia, de la gran familia de los hijos de Dios que quieren poner en práctica el amor de Dios y vivirlo de verdad. Es por ello que podemos decir acertadamente con el lema de la campaña de Germanor de este año que «Contigo, somos una gran familia».

De esta gran familia diocesana, presente en las 121 parroquias del Vallés Oriental y el Vallés Occidental, y también a través de las comunidades religiosas, de las escuelas, de los movimientos y entidades eclesiales quisiera compartir con vosotros algunas acciones pastorales llevadas a término de entre toda la actividad que se realiza en la parroquias y delegaciones y que se convierten en verdaderos motivos de gozo que nos hacen vivir con esperanza.

El pasado año promulgué un nuevo plan pastoral que significativamente tiene como título «Una Iglesia al encuentro de la persona», ya que este es uno de los objetivos que nos hemos propuesto como familia diocesana en próximos años para trabajar de manera coordinada y orientar las acciones diocesanas.

Fruto del trabajo del curso pasado, este verano ha tenido lugar la sexta peregrinación de jóvenes a Santiago de Compostela. Tomaron parte en ella 310 jóvenes de las parroquias y comunidades de toda la diócesis. Ha sido una verdadera experiencia eclesial de crecimiento en la fe a través de una buena convivencia entre todos, obispo, presbíteros y diáconos, catequistas y jóvenes. Salir al encuentro de los jóvenes significa crear espacios de encuentro, de celebración y de crecimiento en el seguimiento de Jesucristo. La peregrinación se ha convertido en la punta de lanza de un trabajo intenso realizado a lo largo del curso que también va dando sus frutos en la pastoral vocacional.

También ha sido importante todo el trabajo coordinado que se realiza desde Cáritas diocesana y la acción caritativa en cada parroquia y en cada grupo. Este año se han puesto en marcha un buen número de proyectos de carácter local que ayudan a movilizar las personas en favor de los más desfavorecidos, saliendo a su encuentro para ayudarles a vivir su dignidad de hijos de Dios. La Jornada del Pobre, que tuvo lugar en el recinto ferial de Sabadell, reunió a más de mil personas el mes de noviembre pasado en una celebración de la eucaristía y un banquete fraterno.

Seguro que podría compartir con vosotros más elementos que nos hacen vivir con esperanza nuestra pertenencia a la Iglesia. Estos son unos ejemplos que deben ayudarnos a sentirnos miembros de ella y colaborar con ella.

Así pues, una vez más agradezco vuestra colaboración responsable para mantener todas las actividades de las parroquias y de la diócesis.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Artículos Destacados