Gràcies per tant!

† Enrique Benavent Vidal

Bisbe de Tortosa

En ocasió del Dia de Germanor, diumenge 6 de novembre, us voldria agrair tot el que feu a favor de la nostra esglé- sia i de l’església universal.

Especialment voldria agrair-vos la vostra pregària, ella és la que sosté la nostra església, en ella Déu escolta la lloança del seu poble així com el crit de petició per les diferents neces- sitats de les persones que preguen per elles mateixes i pels demés. Agrair el vostre temps dedicat a la parròquia, a cate- quesi, als consells de la comunitat, a les reunions, a la litúrgia, a la visita a malalts, a Càritas, a l’ajuda als necessitats, a la colaboració frec a frec amb els mossens... Agrair que poseu les vostres qualitats, sense mirar si són moltes o poques, més valorades o menys, al servei del poble de Déu que peregrina en els nostres pobles i que s’edifica amb la gràcia de Déu i la col·laboració de tots. Agrair el vostre recolzament econòmic, sempre generós, que ens permet tenir els temples oberts i de corosos per celebrar la litúrgia divina, tenir els locals preparats i el llum encès per acollir els xiquets, els necessitats, els joves, els matrimonis i tota persona que necessita de nosaltres.

Per això, al voltant de l’església diocesana, diada de Germa- nor, us presentem les gran xifres del nostre treball. El primer és el del Senyor, que no el podem quantificar però del que no po- dem oblidar que és Ell qui ens crida i ens sosté. I després, com a resposta, ve el nostre: laics, sacerdots i bisbe. Tots estem cridats a aportar el nostre granet de sorra segons la mesura de les nostres possibilitats i la missió a la que estem cridats. I aquest treball conjunt, sinodal, us el presentem en aquesta re- vista NOSTRA ESGLÉSIA. En primer lloc el que l’Església és i fa: les

 

Bisbe de Tortosa

 

dades diocesanes de l’activitat en celebracions, de la pastoral en conjunt, de la tasca evangelitzadora, del treball educatiu, de l’acció caritativa i assistencial. Tot seguit es mostra com ho fa: des de la més nítida i clara transparència el balanç econòmic en les grans partides de les despeses i dels ingressos.

No puc dir altra cosa en nom propi i de tota l’església dioce- sana de Tortosa de la que el Senyor m’ha fet pastor: Gràcies per tant!

Hem respost amb fe i generositat a la crida del Senyor per construir la seva església. Volem seguir la crida del papa per ser una església autènticament sinodal. S’està duent a terme en les nostre parròquies i en totes les realitats pastorals diocesanes una gran labor seguint el buf de l’Esperit. Que no decaigui el nostre esforç que naix com a resposta a l’amor de Crist que ens compromet.

Com sempre, compto amb la vostra imprescindible ajuda. Gràcies per tot!

Amb el meu afecte i benedicció,

Gràcies per tant!

† Enrique Benavent Vidal

Bisbe de Tortosa

En ocasió del Dia de Germanor, diumenge 6 de novembre, us voldria agrair tot el que feu a favor de la nostra esglé- sia i de l’església universal.

Especialment voldria agrair-vos la vostra pregària, ella és la que sosté la nostra església, en ella Déu escolta la lloança del seu poble així com el crit de petició per les diferents neces- sitats de les persones que preguen per elles mateixes i pels demés. Agrair el vostre temps dedicat a la parròquia, a cate- quesi, als consells de la comunitat, a les reunions, a la litúrgia, a la visita a malalts, a Càritas, a l’ajuda als necessitats, a la colaboració frec a frec amb els mossens... Agrair que poseu les vostres qualitats, sense mirar si són moltes o poques, més valorades o menys, al servei del poble de Déu que peregrina en els nostres pobles i que s’edifica amb la gràcia de Déu i la col·laboració de tots. Agrair el vostre recolzament econòmic, sempre generós, que ens permet tenir els temples oberts i de corosos per celebrar la litúrgia divina, tenir els locals preparats i el llum encès per acollir els xiquets, els necessitats, els joves, els matrimonis i tota persona que necessita de nosaltres.

Per això, al voltant de l’església diocesana, diada de Germa- nor, us presentem les gran xifres del nostre treball. El primer és el del Senyor, que no el podem quantificar però del que no po- dem oblidar que és Ell qui ens crida i ens sosté. I després, com a resposta, ve el nostre: laics, sacerdots i bisbe. Tots estem cridats a aportar el nostre granet de sorra segons la mesura de les nostres possibilitats i la missió a la que estem cridats. I aquest treball conjunt, sinodal, us el presentem en aquesta re- vista NOSTRA ESGLÉSIA. En primer lloc el que l’Església és i fa: les

 

Bisbe de Tortosa

 

dades diocesanes de l’activitat en celebracions, de la pastoral en conjunt, de la tasca evangelitzadora, del treball educatiu, de l’acció caritativa i assistencial. Tot seguit es mostra com ho fa: des de la més nítida i clara transparència el balanç econòmic en les grans partides de les despeses i dels ingressos.

No puc dir altra cosa en nom propi i de tota l’església dioce- sana de Tortosa de la que el Senyor m’ha fet pastor: Gràcies per tant!

Hem respost amb fe i generositat a la crida del Senyor per construir la seva església. Volem seguir la crida del papa per ser una església autènticament sinodal. S’està duent a terme en les nostre parròquies i en totes les realitats pastorals diocesanes una gran labor seguint el buf de l’Esperit. Que no decaigui el nostre esforç que naix com a resposta a l’amor de Crist que ens compromet.

Com sempre, compto amb la vostra imprescindible ajuda. Gràcies per tot!

Amb el meu afecte i benedicció,

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Artículos Destacados