Som una gran família!

† Romà Casanova i Casanova

L’Església és la gran família dels fills de Déu. La fe en Jesús, quan és acceptada en el cor per una persona, en el mateix instant fa néixer el «nosaltres» de l’Església. L’Església com a família és una tasca que hem de fer tots i en tot moment. De fet, veiem com els primers cristians s’anomenaven els uns als altres germans.

L’Església és la gran família dels fills de Déu. La fe en Jesús, quan és acceptada en el cor per una persona, en el mateix instant fa néixer el «nosaltres» de l’Església. L’Església com a família és una tasca que hem de fer tots i en tot moment. De fet, veiem com els primers cristians s’anomenaven els uns als altres germans. I el llenguatge de l’Església, en un moment important com és la litúrgia, també és el de la fraternitat. Els vincles de la sang són volguts pel Senyor i sempre han de restar; però els vincles de la mateixa fe, en la mateixa vida nova que hem rebut, també s’han de viure profundament.

A la nostra diòcesi, dins el Pla Diocesà de Pastoral que ens llança a l’aventura missionera, som convidats en aquest curs pastoral a mirar la bellesa de la família. La família és objecte de la nostra evangelització a fi que redescobreixi la seva bellesa, però també tota família s’ha de redescobrir missionera, portadora de l’evangeli. Per això mateix, que aquest any la campanya de Germanor ens faci mirar l’Església com a família ens va molt bé. La família està formada per membres diversos i complementaris, aquesta és la seva riquesa. Perquè la família pugui complir la seva missió, cada un dels seus membres, i dins les seves possibilitats, ha d’aportar el millor de si mateix.

En la diada de Germanor, en què mirem l’Església i sentim la crida a implicar-nos-hi, hem d’entendre que tots en som responsables. Ningú no pot dir: «Això no és per a mi.» Si hi manca la teva aportació responsable hi manca quelcom que ningú no podrà aportar per tu. El mateix que en una família el buit del qui no hi és perquè ha trencat la relació, o la inacció, són també soferts per tots, en la gran família, que és l’Església, succeeix quelcom semblant. La nostra pregària, la nostra aportació econòmica feta amb generositat, la nostra col·laboració amb temps i dedicació; tot això és fer realitat que l’Església és una família amb tu.

Artículos Destacados